a
M

PLATSEN KARLSKRONA

Mina sidor

Självservice

Lättläst

Kontakt

Flytta till Karlskrona

Karlskrona planerar för framtiden

Södra Saltö

Saltö är en av de 33 öar som centrala Karlskrona är byggd på.
Var du än befinner dig på Saltö har du nära till såväl stadens puls som havet och naturen.

Enligt en nyligen antagen detaljplan för området söder och väster om Flundran finns möjligheter att utveckla södra Saltö med ca 220 hyresrätter.

Det är också möjligt att tillskapa enklare verksamheter, handel och kontor i området. Södra Saltö föreslås även få ett kajstråk utmed vattnet, två torg och en mindre park. Ett kallbadhus och en småbåtshamn planeras också längs vattnet.

Här kan du läsa mer om södra Saltö

Södra Saltö
Se dig gärna omkring i området på den interaktiva Google-kartan

Hattholmen

Hattholmen har ett fantastiskt läge med närhet till den centrala ön Trossö och en vidunderlig utsikt mot havet.
Hattholmen är Karlskronas nästa stora stadsnära utvecklingsområde efter Pottholmen.
Området ligger strax norr om Trossö och föreslås utvecklas till en ny funktionsblandad stadsdel med bostäder, kontor, handel och service. I området är syftet att bygga minst 2 000 nya bostäder, förskola, skola och ny marina och stadsnära rekreation. Planarbetet har nyligen inletts och det kommer att dröja några år innan inflyttning kan ske.

Här kan du läsa mer om Hattholmen

Hattholmen
Se dig gärna omkring i området på den interaktiva Google-kartan

Vision Gräsvik

Gräsvik är namnet på området där Blekinge Tekniska Högskola (BTH) är belägen. Högskolan har sedan starten 1989 inriktat sig på digitalisering och hållbarhet.
Samarbetet med både näringsliv och forskarsamhälle är av stor betydelse. Gräsviks havsnära läge endast ett par kilometer från centrala Karlskrona, granne med det populära villaområdet Bergåsa, och på ett behagligt gångavstånd till tåg och bussar.

På campusområdet finns redan ett antal studentbostäder. Det kommunala bostadsbolaget Karlskronahem har 189 lägenheter i sin röda träbyggnad på Minervavägen 22 och i grannbyggnaden på Minervavägen 20 erbjuder Studentbostäder i Norden 117 lägenheter för studenter.
Vision Gräsvik föreslår att området utvecklas till en integrerad stadsdel där man gärna vill bo, studera, arbeta och vistas.
Detaljplaneläggning pågår och du kan läsa mer om ett av projekten här

Vision Gräsvik
Se dig gärna omkring i området på den interaktiva Google-kartan

Trummenäsområdet

Trummenäsområdet har gått från ett område med fritidsbebyggelse i början av 2000-talet till ett av kommunens mest attraktiva bostadslägen idag.
Det är nära till hav, skärgård och natur samtidigt som pendlingstiden in till stadskärnan med bil endast är 20 minuter och som alternativ kör Blekingetrafiken en båtpendel som också tar 20 minuter.
Det är främst området från Trummenäs udde och norrut mot Gängletorpsvägen som har bebyggts men nu pågår ett detaljplanearbete för Säby, öster om golfbanan och sydväst om Säbyvallen som är hem åt Ramdala IF.
Här planeras för runt 300 bostäder i form av både lägenheter och småhus.
Ett par kilometer väster om Trummenäs planlägger kommunen och privata aktörer för cirka 600 bostäder i blandad form.

Här kan du läsa mer om Säby, östra delen av Trummenäsområdet

Trummenäsområdet
Se dig gärna omkring i området på den interaktiva Google-kartan

Lyckeby Centrum

Lyckeby är beläget på platsen för den medeltida staden Lyckå, som från 1400-talets andra hälft och fram till år 1600 var en mindre handelsstad.
Idag är Lyckeby den största tätorten i Karlskrona kommun utanför Trossö med närmare 6000 invånare. Orten är väl försedd med affärer, annan service och skolor. Kommunikationerna är goda, både till centrala Karlskrona och till Verkö där många arbetsplatser finns.
I Lyckeby finns bostäder, både i form av småhus och hyresrätter och nyligen antogs ett planprogram för Lyckebys utveckling vilket bland annat innebär en komplettering med cirka 500 nya bostäder.

Här kan du läsa mer om Lyckeby Centrum

Lyckeby centrum
Se dig gärna omkring i området på den interaktiva Google-kartan

Nättraby Centrum

Nättraby är en av Karlskronas större serviceorter med matvarubutiker, restauranger, bibliotek, förskolor och en skola F-9. Med sitt läge nära E22an erbjuder Nättraby utmärkta pendlingsmöjligheter till både Karlskrona och Ronneby.
Nättraby centrum föreslås utvecklas med ny struktur och bebyggelse.
I pågående planprojekt prövas möjligheten för bostäder, centrum, vård, besöksanläggning och skola.
Den föreslagna bebyggelsen planeras vara varierad och ha 3 – 5 våningar med möjlighet till verksamheter i bottenplan och bostäder ovanpå.
Sammanlagt kan ca 120 bostäder fördelade i flerbostadshus skapas.
Bostäderna planeras upplåtas som både hyres- och bostadsrätter.

Här kan du läsa mer om Nättraby Centrum

Nättraby centrum
Se dig gärna omkring i området på den interaktiva Google-kartan

Jämjö Centrum

Jämjö är en av Karlskronas större serviceorter med matvarubutiker, restauranger, bibliotek, förskolor och en skola F-9.
Den hårt trafikerade E22 har gått rakt igenom Jämjö men nu håller Trafikverket på att leda om vägen norr om samhället vilket kommer att göra Jämjö lugnare och mer attraktivt för både bostäder och verksamhet som handel och service.
I området kring den gamla kyrkskolan planeras nu för bostäder, handel och skola. Detaljplanen möjliggör för en varierad bebyggelse mellan 2 och 3 våningar.

Här kan du läsa mer om Jämjö Centrum

Jämjö centrum
Se dig gärna omkring i området på den interaktiva Google-kartan

Mariedal – Galte gryta

I Mariedal har du nära till allt! Området ligger ca 5 kilometer norr om centrala Karlskrona, det är ca 1 km till närmaste badplats i Skönstavik och 400 m till närmaste stormarknad.
Från Mariedal har du närhet till goda pendlingsmöjligheter till Trossö, Verkö och E22. Här planeras byggnation av ca 30 nya bostäder i form av mindre flerbostadshus alternativt sammanbyggda enbostadshus.

Här kan du läsa mer om Mariedal – Galte Gryta

Nättraby centrum
Se dig gärna omkring i området på den interaktiva Google-kartan

Nättraby – Hejans lycka

I västra Nättraby hittar du Hejans lycka. Nättraby är en av Karlskronas större serviceorter med matvarubutiker, restauranger, bibliotek, förskolor och en skola F-9. Med sitt läge nära E22an erbjuder Nättraby utmärkta pendlingsmöjligheter till både Karlskrona och Ronneby. I Hejans lycka finns planer att uppföra cirka 250 bostäder i form av lägenheter, radhus, parhus och friliggande småhus.
Det finns också möjlighet att inrätta enklare verksamheter och småhandel i området.

I den nordöstra delen av Hejans lycka planeras för en ny skola.
Väster om Hejans lycka finns en omtyckt skog för rekreation och ner till den populära badplatsen Tallholmen är det mindre än en halvtimmes gångväg.
Det är GBJ Bygg som utvecklar området och en del lägenheter är redan ute till försäljning. Du kan läsa mer på deras hemsida nedan.

Här kan du läsa mer om Nättraby – Hejans Lycka

Jämjö centrum
Se dig gärna omkring i området på den interaktiva Google-kartan

Sturkö – Tockatorp

Sturkö är den största av Karlskronas alla öar och den är tillgänglig både med bil och med den snabba populära båtpendeln som tar dig in till centrala Karlskrona på 20 minuter.
Sturkö har ca 1 700 invånare och bebyggelsen är koncentrerad längs Sturkövägen som löper längs norra Sturkö och längs Kyrkvägen, på den östra sidan av ön, som går söderut till Sturkö kyrka och den populära Uttorp badplats.

I Tockatorp, på norra Sturkö och i anslutning till den centrala delen med affär och skola F-6, planerar det kommunala bostadsbolaget Karlskronahem att uppföra flerbostadshus i två våningar för ca 50 hyresrätter, perfekta för den lilla familjen eller för Sturköbor som letar efter ett mindre boende som är mer lättskött än den stora villan.
Med båtpendeln från Bredavik, en kvarts promenad bort, tar man sig enkelt in till centrala Karlskrona.

Här kan du läsa mer om Sturkö – Tockatorp

Sturkö Tockatorp
Se dig gärna omkring i området på den interaktiva Google-kartan

Nättraby – Handelsträdgården

Nättraby är en av Karlskronas större serviceorter med matvarubutiker, restauranger, bibliotek, förskolor och en skola F-9. Med sitt läge nära E22an erbjuder Nättraby utmärkta pendlingsmöjligheter till både Karlskrona och Ronneby.
I södra delen av Nättraby finns en före detta handelsträdgård.
En nyligen antagen detaljplan möjliggör för ny bostadsbebyggelse; sammanlagt cirka 50 bostäder fördelade på rad-, kedje- och parhus i ett plan samt flerbostadshus i upp till fyra våningar.
Det finns också möjlighet att inrätta enklare verksamheter och småhandel i området. Handelsträdgården har ett bra läge i Nättraby mitt emellan centrum och Tallholmens badplats.
Här kan du läsa mer om Nättraby – Handelsträdgården

Nättraby centrum
Se dig gärna omkring i området på den interaktiva Google-kartan

Hustillverkare som har lokala kontor i Karlskrona

LB-HUS, HUSPUNKTEN

Länk till hemsida

SMÅLANDSVILLAN

Länk till hemsida

BOROHUS, HUSPUNKTEN

Länk till hemsida

HJÄLTEVADSHUS

Länk till hemsida

VÄSTKUSVILLAN OCH VÄSTKUSTSTUGAN, HUSPUNKTEN

Länk till hemsida

MYRESJÖHUS

Länk till hemsida

Jobba i Karlskrona

Plugga i Karlskrona

Företagande i Karlskrona