a
M

PLATSEN KARLSKRONA

Mina sidor

Självservice

Lättläst

Kontakt

Företagande i Karlskrona

Nätverk och samarbeten

I Karlskrona finns vanan att samarbeta mellan både multinationella företag och enskilda entreprenörer, som tillsammans skapar kraft och dynamik.
Ett av de starkaste områdena i staden i havet är den marintekniska sektorn. Här sker både produktutveckling och tillverkning inom marin teknik och här finns också slutanvändare. Med alla delar på samma plats fungerar ekosystemet inom det marintekniska området väl och är lätt för nya aktörer att komma in i.
I Karlskrona finns också en lång historik inom telekomindustrin och därför en hög koncentration av kompetens inom området. Många som varit med och utvecklat telekomindustrin sedan dess begynnelse har etablerat sig här och arbetar vidare inom samma område.

Läs mer och kom i kontakt med våra nätverk här:

Techtank

Blue Science Park

Marine Technology Center

The Pot

KFH

Fler nätverk och organisationer

En man och kvinna som ler och är glada på affärsmöte

Jobba i Karlskrona

Plugga i Karlskrona

Flytta till Karlskrona